{"Name":"Rialto Bio - Vårgårda","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":"RIALTO BIO VÅRGÅRDA 100 % BIO LASERPROJEKTION 4K BIOGRAF VÅRGÅRDA"},{"Name":"keywords","Content":"Rialto bio, rialto bio,rialtobio,Rialtobio,Bio rialto, Biograf, Vårgårda,vårgårda, Laserprojektion, 100%bio,4K,"}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3A%22RIALTO%20BIO%20V%C3%85RG%C3%85RDA%20100%20%25%20BIO%20LASERPROJEKTION%204K%20BIOGRAF%20V%C3%85RG%C3%85RDA%22%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3A%22Rialto%20bio%2C%20rialto%20bio%2Crialtobio%2CRialtobio%2CBio%20rialto%2C%20Biograf%2C%20V%C3%A5rg%C3%A5rda%2Cv%C3%A5rg%C3%A5rda%2C%20Laserprojektion%2C%20100%25bio%2C4K%2C%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Startsidan%22%2C%22Title%22%3A%22G%C3%A5%20till%20startsidan%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Program%22%2C%22Title%22%3A%22Program%22%2C%22ParentPath%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fbio%22%2C%22Label%22%3A%22Bio%22%2C%22Title%22%3Anull%2C%22ParentPath%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Program%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20f%C3%B6rest%C3%A4llningar%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Fbio%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Ffilmer%22%2C%22Label%22%3A%22Filmer%22%2C%22Title%22%3A%22Filmer%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Fbio%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22http%3A%2F%2Frialto.sytes.net%2Fchap%2Fbookforestall%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Boka%20direkt%22%2C%22Title%22%3Anull%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Fbio%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Ffilmklubb%22%2C%22Label%22%3A%22Filmklubb%22%2C%22Title%22%3A%22Rialto%20Bio%20Filmklubb%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Finfo%22%2C%22Label%22%3A%22Information%22%2C%22Title%22%3A%22Information%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fkontakt%22%2C%22Label%22%3A%22Kontakt%22%2C%22Title%22%3A%22Kontaktinformation%22%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"false"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2022-08-31T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":null},{"Key":"@season.title","Value":"Nu tar vi paus"},{"Key":"@season.message","Value":"Nu tar vi en paus i ett par veckor. Det kommer fixas med ventilation. teknik och en framtida ny kassa. Samt att utbudet av film blivit lite mindre sedan en hektisk sommar! Nu laddar vi om!"},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":"http://rialto.sytes.net/chap/bookforestall/"},{"Key":"@bookingType","Value":"1"},{"Key":"@heroSortingOrder","Value":"descending"},{"Key":"@latitude","Value":"58.03890681695904"},{"Key":"@longitude","Value":"12.811392394973446"},{"Key":"@phone","Value":"0768665845"},{"Key":"@alert","Value":""},{"Key":"@alertBackgroundColor","Value":"#BD5F46"},{"Key":"@alertTextColor","Value":"#FFFFFF"},{"Key":"@alertMarqueeSpeed","Value":"50"},{"Key":"@alertMarqueeActive","Value":"true"},{"Key":"@alertStartDate","Value":""},{"Key":"@alertEndDate","Value":""},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"20"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"10"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"10"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"10"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"false"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"true"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"none"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"90"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"3"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Ch2%3E%3Cstrong%3EKontakta%20oss%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E_________________________________________%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EBes%26ouml%3Bksadress%3A%3Cbr%20%2F%3E%3C%2Fstrong%3EStockholmsv%26auml%3Bgen%2013%3Cbr%20%2F%3E447%2032%20V%26aring%3Brg%26aring%3Brda%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EPostadress%3A%3Cbr%20%2F%3E%3C%2Fstrong%3ESkarins%20v%26auml%3Bg%205A%3Cbr%20%2F%3E447%2032%20V%26aring%3Brg%26aring%3Brda%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ETelefonnummer%3A%3Cbr%20%2F%3E%3C%2Fstrong%3E(%2B46)%200768665845%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EE-post%3A%3Cbr%20%2F%3E%3C%2Fstrong%3EInfo%40rialto.se%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EFacebook%3A%3Cbr%20%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRialtobio1%2F%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cem%3E%3Cstrong%3ERialto%20Bio%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F952069121473291%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cem%3E%3Cstrong%3ERialto%20Bio%20Filmklubb%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%26nbsp%3B%3C%2Fh2%3E%0A%3Ch2%3E%3Cstrong%3EKarta%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E_________________________________________%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EKlicka%20p%26aring%3B%20bilden%20f%26ouml%3Br%20att%20g%26aring%3B%20till%20Google%20Maps%20(%26ouml%3Bppnas%20i%20nytt%20f%26ouml%3Bnster)%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca%20title%3D%22G%26aring%3B%20till%20Google%20Maps%22%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.google.se%2Fmaps%2Fplace%2FRIALTO%2BBio%2F%4058.0385096%2C12.8107384%2C16z%2Fdata%3D!4m5!3m4!1s0x465ab6838e4b4bef%3A0xda43afbd7174c91c!8m2!3d58.0389009!4d12.8113854%3Fhl%3Dsv%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cimg%20style%3D%22font-family%3A%20'Times%20New%20Roman'%3B%20font-size%3A%20medium%3B%20text-align%3A%20center%3B%20max-width%3A%20100%25%3B%20height%3A%20auto%3B%22%20src%3D%22https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fk3zrFOc.png%22%20alt%3D%22event%22%20%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"https://www.facebook.com/Rialtobio1"},{"Key":"Social.Twitter","Value":null},{"Key":"Social.Instagram","Value":null}],"MenuItems":[{"Path":"/","Label":"Startsidan","Title":"Gå till startsidan","ParentPath":null},{"Path":"/program","Label":"Program","Title":"Program","ParentPath":null},{"Path":"/p/bio","Label":"Bio","Title":null,"ParentPath":null},{"Path":"/program","Label":"Program","Title":"Våra föreställningar","ParentPath":"/p/bio"},{"Path":"/filmer","Label":"Filmer","Title":"Filmer","ParentPath":"/p/bio"},{"Path":"http://rialto.sytes.net/chap/bookforestall/","Label":"Boka direkt","Title":null,"ParentPath":"/p/bio"},{"Path":"/p/filmklubb","Label":"Filmklubb","Title":"Rialto Bio Filmklubb","ParentPath":null},{"Path":"/p/info","Label":"Information","Title":"Information","ParentPath":null},{"Path":"/p/kontakt","Label":"Kontakt","Title":"Kontaktinformation","ParentPath":null}],"Ads":[],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.1+1e0133768da970b73a76361c86382598101eb1b9","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"221118","WebsiteGUID":"1b858fe3-d95b-43b1-9edb-f8c70bc4fded"}