KOMMUNIKATIONER


Buss:


543 samt 581 hållplats "Församlingshemmet Vårgårda". Linje från och till Nossebro skall i vissa fall beställas, det gör du på  0771919090. www.vasttrafik.se


Tåg:


Biografen ligger 7 minuter från järnvägstationen i Vårgårda. Med Flerkommunkortet, Fritidskortet och Regionen runt 30 dagar kommer du enkelt till Vårgårda Station.  Sista tåget mot Göteborg går oftast vid 21:20 vardagar och mot Herrljunga Floby Falköping går det siste sttrax efter 23:00. www.vasttrafik.se


Boende i Vårgårda


Gamla församlingshemmet ligger utmed cykelväg mot Kesbergskolan, det är det enkelt att både gå och cykla till salongen. Huset är direkt anknutet till HELA  tätortens cykelvägnät. Max gångtid är ca 15 minuter och med cykel max 10 min i lugn takt. Tänk på miljön och ekonomin två kallstarter är detsamma som en mellan popcornmeny i godiskassan och du gör en insats för miljön och trafikbelastningen i Vårgårda.


Färdtjänst


Du som reser med färdtjänst anger Stockholmsvägen 13 ingång på baksidan av huset så kommer du rätt och blir hämtad på rätt ställe. Bokning 020-919090


Bil


Du som åker med bil kan parkera runt om huset.Skulle det avsaknas parkering så finns det andra aviserade platser.(fråga i kassan)  Att parkera i centrum är möjligt och då har du 3 minuters gångväg till biografen.  Huset har daglig verksamhet Vardagar 08:00-17:00 därefter finns det gott om platser.


Skall du lämna av eller hämta besökare rekommenderar vi att det görs utmed Stockholmsvägen.